Marvin Turkia, VD och grundare

Om Gigla

Hos många av våra kunder har Gigla blivit ett verb: ”Att Gigla något…” vilket vi är stolta över. Vi är idag för många en vän i lärande (en digital sådan).

Giglas mål är att förändra hur organisationer planerar, genomför och följer upp sin fortbildning av personal. Vi är ett komplement som digitaliserar och tillgängliggör fortbildning med målet att man ska kunna lära sig vad man vill, när man vill och i sin egen takt samtidigt som ledning ska kunna följa upp de mål man har.

Giglas tjänst är framtagen utifrån möten med både företag och skolorganisationer i över 100 kommuner och privata koncerner de senaste 5 åren. Det man kan se är att de flesta organisationer har god tillgång till digitala tjänster/system/hårdvara men inte har kommit lika långt gällande användningen.

Giglas idé:

  • Ge personalen tillgång till digital fortbildning inom system, tjänster, program och annat som organisationen önskar och behöver.
  • Chefer ska enkelt kunna följa upp fortbildningsinsatserna, både digitala och fysiska.
  • Kom igång enkelt och snabbt från inköp till implementering.