Marvin Turkia, VD och grundare – Gigla

Om Gigla

Hos många av våra kunder har Gigla blivit ett verb: ”Att Gigla något…” vilket vi är stolta över. Vi är idag för många en vän i lärande (en digital sådan).

Giglas mål är att förändra hur organisationer, framförallt skolorganisationer planerar, genomför och följer upp sin fortbildning av personal. Vi är ett komplement som digitaliserar och tillgängliggör fortbildning med målet att man ska kunna lära sig vad man vill, när man vill och i sin egen takt samtidigt som ledning ska kunna följa upp mot de mål man har.

Giglas tjänst är baserat på möten med lärare, skolledare och personal inom skolförvaltning, i över 100 kommuner och privata koncerner i Sverige och Finland de senaste 5 åren. Det man kan se är att de flesta organisationer har kommit långt gällande tillgång till digitala tjänster/system/hårdvara men har inte kommit lika långt gällande användningen. 

Gigla idé är enkel:

  • Ge personalen tillgång till digitalfortbildning inom system, tjänster, program och annat som organisationen önskar och behöver.
  • Chefer inom förvaltning och skolor ska kunna enkelt följa upp fortbildningen, både den digitala men även fysisk.