Marvin Turkia, VD och grundare – Gigla

Om Gigla

Hos många av våra kunder har Gigla blivit ett verb: ”Att Gigla något…” vilket vi är stolta över. Vi är idag för många en vän i lärande (en digital sådan).

Giglas mål är att förändra hur organisationer planerar, genomför och följer upp sin fortbildning av personal. Vi är ett komplement som digitaliserar och tillgängliggör fortbildning med målet att man ska kunna lära sig vad man vill, när man vill och i sin egen takt samtidigt som ledning ska kunna följa upp mot de mål man har.

Giglas tjänst är baserat på möten med både företag och skolorganisationer i över 100 kommuner och privata koncerner de senaste 5 åren. Det man kan se är att de flesta organisationer har god tillgång till digitala tjänster/system/hårdvara men har inte kommit lika långt gällande användningen.

Gigla idé är enkel:

  • Ge personalen tillgång till digital fortbildning inom system, tjänster, program och annat som organisationen önskar och behöver.
  • Chefer ska kunna enkelt följa upp fortbildnings insatserna, både digitala och fysiska.
  • Kom igång enkelt och snabbt från inköp till implementering.