Integritetspolicy

Vi på GIGLA respekterar din personliga integritet och vill därför i vår integritetspolicy delge dig information om vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information som vi får av dig när du besöker vår webbplats, samt vilka rättigheter du har.

INNEHÅLL

 1. Vilka vi är
 2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
 3. Webbplatsinnehåll
 4. Externa länkar och inbäddat innehåll
 5. Vilka vi delar data med
 6. Hur länge vi behåller uppgifterna
 7. Vilka rättigheter du har över dina data
 8. Minderåriga
 9. Hur vi skyddar din information
 10. Kontaktinformation

1. Vilka vi är

Webbplatsen du besöker (https://gigla.se) tillhör GIGLA UTBILDNING AB. Kontaktinformation hittar du längst ner i denna Policy.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som du delar med oss frivilligt

Vi använder formulär på vår webbplats. De samlar endast in uppgifter som tydligt framgår av respektive formulärfält, inga dolda data samlas in. Vissa fält är obligatoriska, för att formuläret ska fungera, men du väljer själv om du vill ange dem eller inte.

Kontaktformulär: Syftet med vårt kontaktformulär är att du ska kunna skicka oss meddelande (frågor, önskemål etc) även om du inte har tillgång till en egen epost klient. Data som samlas in är: för- och efternamn, e-post adress, mobilnummer, ämne och själva meddelandet. Formuläret skickar ett e-brev till oss, som vi sparar maximalt 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta dig och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen inom 6 månader. Vi raderar personlig data även snabbare vid skriftligt önskemål via e-post till dataskydd@gigla.se. Notera: att önskemålet ska komma direkt från den berörda personen.

Anmälan till vårt nyhetsbrev(1): Du har möjlighet att registrera dig för våra nyhetsbrev via ett formulär. Anmälan till nyhetsbrev samlar in för- och efternamn, samt e-post adress. Den som har registrerat sig, kan enkelt avregistrera sig antingen genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka önskemål om avregistrering via e-post till dataskydd@gigla.se. Uppgifterna lagras i en databas hos Mailchimp(2), som vi tills vidare använder för utskick av nyhetsbrev. Vi säljer inte uppgifterna vidare till någon tredjepart.

(1) Syftet med våra nyhetsbrev är informationsgivning om våra tjänster, våra partners tjänster och relevanta branschnyheter.
(2) Mailchimp anses vara en säker leverantör, vi avsäger oss ansvaret för eventuellt dataläckage från deras system.

3. Webbplatsinnehåll

Kommentarer: gigla.se tillåter inte kommentarer, således samlas inte in personlig data via kommentarer.

Rekommendationer: rekommendationer som visas på vår hemsida har godkänts av varje enskild person som finns angiven under själva rekommendationen. Du som har gett ditt tillstånd för att vi ska få visa din rekommendation, har självklart möjlighet för att återta den. Skicka epost till dataskydd@gigla.se.

Tredjeparts verktyg och tillägg: vi använder Google Analytics. För övrigt använder vi inte tredjeparts verktyg och tillägg som samlar in data.

Tillägg: Vi använder inga tillägg som samlar in dold personlig data.

Media: Webbplatsen gigla.se tillåter inte uppladdning av mediafiler från besökare och samlar således inte in xif-data.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser, eftersom den typen av innehåll beter sig precis på samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen. Således kan vi inte ta ansvar för händelser kopplade till den. Däremot innehåller vår webbplats länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. När besökaren navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

5. Vilka vi delar data med

Från denna webbplats delas inte data till tredjepartsleverantörer.

6. Hur länge vi behåller uppgifterna

De uppgifter som du har skickat via Intresseanmälan, sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen inom 6 månader.

Uppgifter som du har skickat för registrering till Nyhetsbrev, finns kvar i databasen tills du väljer att avregistrerar dig (se hur du avregistrerar dig under Vilka rättigheter du har över din data). Med hjälp av Mailchimp inbyggda funktionalitet upptäcks om den angivna mailboxen är inaktiv och då tas dina uppgifter bort. Vi gör också årlig kontroll, som syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna är fortfarande aktuella.

7. Vilka rättigheter du har över dina data

 • Du kan begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter du har delgett oss.
 • Du kan begära att personlig data som är inaktuell eller bristfällig ska bli justerad eller kompletterad.
 • Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhets ändamål.
 • Du har rätt till att återkalla tillstånd som du har gett oss tidigare för att publicera din rekommendation, eller annan typ av material på vår hemsida, som kan kopplas till dig personligen.
 • Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst, kostnadsfritt. Du kan avregistrera dig genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka din uppsägning till oss.
 • Skicka din skriftliga begäran via e-post till dataskydd@navagroup.se . Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

8. Minderåriga

Tjänster som GIGLA tillhandahåller är inte avsedda för minderåriga. Om du är under 18 år, vänligen dela inte dina personliga uppgifter på denna webbplats.

9. Hur vi skyddar din information

Vi ser till att datauppgifter uppdateras med jämna mellanrum, att gammal data raderas och vi dokumenterar våra åtgärder som berör hantering av personuppgifter.

Vi använder tredjepartsverktyg på webbplatsen som ökar säkerheten mot intrång och uppdaterar tekniska komponenter frekvent. Vi kommer inom kort att implementera SSL certifikat (Secure Sockets Layer) som är en säkerhetsteknik för krypterad koppling mellan servern och din och din webbklient.

Vi ger tydlig information om vilka åtgärder vi tillämpar i enlighet med GDPR till besökare på webbplatsen, till våra kunder och till vår personal.

10. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personliga uppgifter, kontakta oss via dataskydd@gigla.se.