För alla i organisationen

Med hjälp av Gigla kan en skolorganisation förse sin personal med en digital vän inom fortbildning samt skapa en tydlighet i vad personalen förväntas kunna. Kursportal blir en mix av Giglas färdiga E-kurser och det kunden tillför själv. Det personalen möts av relevant innehåll kopplat till de mål som er organisation har.

Ledningen på skolan får tillgång till statisk för sin enhet, medan centralledning ser statistik för hela organisationen men även per skola, kurs och individ om de så önskar.

3 min video ->