För alla i organisationen

Med hjälp av Gigla kan en organisation förse sin personal med en digital vän inom fortbildning samt skapa en tydlighet i vad personalen förväntas kunna. Kursportal blir en mix av Giglas färdiga E-kurser och det kunden tillför själv. Det personalen möts av är relevant innehåll kopplat till de fortbildningsmål som er organisation har.

Ledningen får tillgång till statisk för sin enhet, medan centralledning ser statistik för hela organisationen men även per enhet, kurs och individ om de så önskar.

Tjänsten används även för punktinsatser t.ex. vid införande av ett nytt system eller tjänst, utbildning i en ny process, nyanställda. Även här finns möjlighet att se statisk och följa upp.